Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >

1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7

59 000 PLN (20 zł/m²)
Kamionka
Działka na sprzedaż
3000.00m²
  • Alternatywne Biuro Nieruchomości ma przyjemność zaprezentować Państwu atrakcyjny grunt budowlany, ulokowany w cichej i zielonej miejscowości Kamionka, gm. Kamionka. Oferowana nieruchomość powstanie w wyniku podziału istniejącej...

Alternatywne Biuro Nieruchomości ma przyjemność zaprezentować Państwu atrakcyjny grunt budowlany, ulokowany w cichej i zielonej miejscowości Kamionka, gm. Kamionka. Oferowana nieruchomość powstanie w wyniku podziału istniejącej działki.


Położenie w drugiej linii zabudowy pośród pól uprawnych i pastwisk zapewni Państwu ciszę i spokój. W cenie nabywacie Państwo również udziały w wewnętrznej drodze dojazdowej z nieutwardzonej drogi szutrowej.


Działka o szerokości frontu 107m, oraz powierzchni całkowitej 3000 mkw, to płaski i ustawny teren, idealny pod budowę wymarzonego domu.


Media dostępne na działce:


-woda (ponad 200m)

-prąd (ponad 200m)


W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, część działki od strony drogi gminnej objęta jest planem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej (symbol 54 MN). Kolejna część działki nie jest obecnie objęta Planem Zagospodarowania Przestrzennego.


Dodatkowe ustalenia tereny 54MN:


1) lokalizowanie usług nieuciążliwych wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych pod

warunkiem, iż nie będą przekraczały 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lub

będą stanowiły parterową zabudowę towarzyszącą;

2) minimalna powierzchnia działki nowo wydzielanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

wolno stojącej - 1200 m2, przy szerokości frontu min. 18,0 m;

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 30 % powierzchni działki;

4) obowiązuje pozostawienie na działce nie mniej niż 60% powierzchni biologicznie czynnej;

5) wskaźnik intensywności zabudowy ustala się od 0,01 do 0,6;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy dla terenu:


a) 54MN - 12,5 m od zachodniej linii rozgraniczającej terenu;

7) zasady realizacji budynków mieszkalnych:

a) maksymalna wysokość budynków - 9,0 m do kalenicy od poziomu terenu lub do

najwyższego punktu dachu;

b) dachy budynków o nachyleniu połaci do 45º;

c) możliwość podpiwniczenia budynków, posadowienie parteru do 1,0 m powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku;

8) zasady realizacji budynków usługowych, gospodarczych, garażowych lub gospodarczo -

garażowych:

a) maksymalna wysokość budynków - 7,0 m do kalenicy od poziomu terenu lub do

najwyższego punktu dachu;

b) dachy o połaciach nachylonych pod kątem do 45°;

9) dopuszcza się adaptację zrealizowanych budynków w ich istniejącej formie i z obecną funkcją, z możliwością rozbudowy, remontów i zmiany sposobu użytkowania oraz uzupełnienie zainwestowania terenu;

10) rozbudowa budynków istniejących musi odpowiadać parametrom jak dla budynków nowo

projektowanych; w istniejących budynkach o parametrach większych niż dla nowych budynków

dopuszcza się ich utrzymanie jak w stanie istniejącym;

11) w granicach własności należy zagwarantować miejsca postojowe na parkingach lub w

garażach w ilości zaspokajającej potrzeby istniejącego i projektowanego zagospodarowania

nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na lokal mieszkalny oraz na każde 50,0 m2 powierzchni

użytkowej usług;

12) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej;

13) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, których wysokość nie może przekroczyć ustalonej wysokości zabudowy na terenie;

14) dopuszcza się przebieg sieci oraz lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;


Przepiękna, zielona okolica zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Zaledwie 5 km od nieruchomości mieści się Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Bliskość miejscowości Kamionka, jest niewątpliwym atutem - zaledwie 2 km dzielą Państwa od takich punktów usługowych jak zespół szkół, sklepy spożywcze, salony kosmetyczne, kościół, oraz wiele innych.


Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura:
Opiekun oferty: Anita Górkiewicz

telefon: 696 617 940

e-mail: anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl


Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,


20-807 Lublin