Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >
82 820 PLN (1 zł/m²)
Sandomierz
Archiwalna - Działka na wynajem
84209.00m²
  • Oferta Archiwalna:
    O g ł o s z e n i eBurmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Gminy Sandomierz:Nieruchomość składająca się z działek nr ewid. 8165, 79622, 79624 oraz części działki o nr...
Oferta Archiwalna:
O g ł o s z e n i e


Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Gminy Sandomierz:


Nieruchomość składająca się z działek nr ewid. 816/5, 796/22, 796/24 oraz części działki o nr ewid. 796/21 obr. Sandomierz Prawobrzeżny o łącznej powierzchni 8,4209 ha.- okres dzierżawy: 25 lat

- przeznaczenie; pod działalność przemysłową

- cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego :

82.820,57zł brutto

- minimalne postąpienie – 830 zł;

- wadium – 8. 300 zł;Uwagi:

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji o wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS za dany rok ogółem.

Tereny na których położone są przedmiotowe działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Trześniowska, Lwowska, Holownicza i rzeką Trześniówką na obszarze miasta Sandomierz i przeznaczone są pod zabudowę przemysłowo-składową, nieuciążliwe rzemiosło usługowe i produkcyjne, z dopuszczeniem handlu hurtowego, administracji oraz mieszkalnictwa jednorodzinnego, parkingi z dopuszczeniem funkcji związanych z bezpośrednią obsługą ruchu przeładunkowego a w pozostałej części pod projektowane ulice lokalne i dojazdowe oraz zieleń nieurządzoną.Przetarg odbędzie się w dniu 19.10.2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przy Pl. Poniatowskiego 3.

Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności.

Wadium w wysokości 8 300 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Banku Spółdzielczego, nr rachunku 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028 najpóźniej do dnia 15.10.2020 roku. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

W wypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy – wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.Informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Urząd Miejski w Sandomierzu

Pl. Poniatowskiego 1 pok. 109 i 106 tel. 015/815 41 21 i 15/815 41 22Kontakt:
Urząd Miasta Sandomierz
tel: 15 8154145
barbara.rajkowska@um.sandomierz.pl
ul. Gdyńska 24a

83-330 Żukowo

Osoba kontaktowa: AMK Portal

Tel: +48158154145