Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >
24 298 PLN (2 zł/m²)
Skarszewy
Działka na wynajem
12861.00m²
  • OGŁOSZENIEBurmistrz Skarszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej opisanych nieruchomości rolnych, przeznaczonych do dzierżawy zarządzeniem nr 124RPPiN2021 Burmistrza Skarszew z dnia 3 sierpnia 2021 r. na cele...
OGŁOSZENIEBurmistrz Skarszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej opisanych nieruchomości rolnych, przeznaczonych do dzierżawy zarządzeniem nr 124/RPPiN/2021 Burmistrza Skarszew z dnia 3 sierpnia 2021 r. na cele rolnicze


Lp.: 1.

Obręb:
2 Skarszewy

Nr ewidencyjny nieruchomości:
280/3

Numer księgi wieczystej:
GD1A/00030302/3

Powierzchnia dzierżawy w ha:
1,2861 w tym:
RIVa 0,6470, RIVb 0,2560, RV 0,3064, ŁIV 0,0693,
N 0,0074

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego określona w q żyta/ wg ceny żyta do podatku rolnego:
4,15 q

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego po przeliczeniu:
242,98 zł

Wadium:
20,00 złLp.: 2.

Obręb:
9 Skarszewy

Nr ewidencyjny nieruchomości:
2,15

Numer księgi wieczystej:
GD1A/00012148/3

Powierzchnia dzierżawy w ha:
7,4661 w tym:
RVI 0,5432, ŁIV 4,1021,
ŁV 1,5834, PsIV 1,0896, PsVI 0,1478,

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego określona w q żyta/ wg ceny żyta do podatku rolnego:
18,64 q

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego po przeliczeniu:
1 091,37

Wadium:
120,00 złLp.: 3.

Obręb:
2 Skarszewy

Nr ewidencyjny nieruchomości:
282

Numer księgi wieczystej:
GD1A/00025915/5

Powierzchnia dzierżawy w ha:
2.7398 w tym:
RIIIb 0,2091, RIVa 0,9005, RIVb 0,5103, RV 0,3822, ŁIV 0,4821, PsIV 0,2300, W-PsIV 0,0256

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego określona w q żyta/ wg ceny żyta do podatku rolnego:
9,04 q

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego po przeliczeniu:
529,29 zł

Wadium:
50,00 złLp.: 6.

Obręb:
Godziszewo

Nr ewidencyjny nieruchomości:
87, 93/1

Numer księgi wieczystej:
GD1A/00066719/0

Powierzchnia dzierżawy w ha:
5,3439 w tym:
RIIIa 1,0266, RIVa 4,0036, N 0,1080, Ws 0,2057

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego określona w q żyta/ wg ceny żyta do podatku rolnego:
21,15 q

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego po przeliczeniu:
1 238,33 zł

Wadium:
120,00 złLp.: 7.

Obręb:
9 Skarszewy

Nr ewidencyjny nieruchomości:
98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111

Numer księgi wieczystej:
GD1A/00072016/7

Powierzchnia dzierżawy w ha:
1,9667 w tym:
RIVa 1,3028, RIVb 0,5736, PsIV 0,0413, W 0,0126,
N 0,0364

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego określona w q żyta/ wg ceny żyta do podatku rolnego:
7,33 q

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego po przeliczeniu:
429,17 zł

Wadium:
50,00 złLp.: 8.

Obręb:
7 Skarszewy

Nr ewidencyjny nieruchomości:
304

Numer księgi wieczystej:
GD1A/00012488/8

Powierzchnia dzierżawy w ha:
0,7920 w tym:
RIVb 0,3137,
RIVa 0,2382,
ŁIV 0,0876, N 0,0628,
ŁV 0,0535, RIVb 0,0200 RIVa 0,0162

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego określona w q żyta/ wg ceny żyta do podatku rolnego:
2,39 q

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego po przeliczeniu:
139,93 zł

Wadium:
20,00 złForma przekazania – umowa dzierżawy na okres 1 roku

Postąpienie minimalne – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% wywoławczej wysokości czynszu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Ciężary i ograniczenia – brakPrzetargi odbędą się w dniu 6 października 2021 r. odpowiednio:

1) o godz. 9:00 dla działki nr 280/3, obręb 2 Skarszewy

2) o godz. 9:30 dla działek nr 2, 15, obręb 9 Skarszewy

3) o godz. 10:00 dla działki nr 282, obręb 2 Skarszewy

4) o godz. 10:30 dla działek nr 87, 93/1, obręb Godziszewo

5) o godz. 11:00 dla działek nr 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, obręb 9 Skarszewy

6) o godz. 11:30 dla działki nr 304, obręb 7 Skarszewy

w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. Hallera 18, pokój nr 13.Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Skarszewach BS Starogard Gd. o/Skarszewy nr 54-8340-0001-0100-0143-2000-0006.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, powoduje utratę wpłaconego wadium.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium oraz przystąpią do przetargu.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do przeprowadzenia postępowania przetargowego (wzór dostępny na stronie internetowej w zakładce Urząd Miejski - wykaz druków – Wydział Inwestycyjny).Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skarszewach, zamieszczone na stronie internetowej , bip.skarszewy.pl. Natomiast wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowane na portalu .

Bliższych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Skarszewach, Pl. Gen. Hallera 18, pok. nr 12, tel. 58 588 22 01.BURMISTRZ

Jacek PauliSkarszewy, 31 sierpnia 2021 r.
Urząd Miejski w Skarszewach

83-250 Skarszewy, Pl. Gen. J. Hallera 18

tel. 058 588 22 01, fax 058 588 26 51

e-mail: skarszewy@skarszewy.pl

Kontakt:
Urząd Miejski w Skarszewach
tel: 058 588 22 01
skarszewy@skarszewy.pl
ul. Gdyńska 24a

83-330 Żukowo

Osoba kontaktowa: AMK Portal

Tel: +48502011101