Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >

1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7

49 000 PLN (35 zł/m²)
Kamionka
Działka na sprzedaż
1400.00m²
  • Oferujemy Państwu atrakcyjny grunt budowlany, zlokalizowany w miejscowości Kamionka, gm. Kamionka. Działka położona jest w pierwszej linii zabudowy z dostępem do nieutwardzonej drogi szutrowej. Nieruchomość powstanie w wyniku...

Oferujemy Państwu atrakcyjny grunt budowlany, zlokalizowany w miejscowości Kamionka, gm. Kamionka. Działka położona jest w pierwszej linii zabudowy z dostępem do nieutwardzonej drogi szutrowej. Nieruchomość powstanie w wyniku podziału istniejącego gruntu.


Prezentowana lokalizacja jest bardzo korzystna dla osób poszukujących spokoju i ciszy - położenie pośród pól uprawnych, lasów i pastwisk, jednak w bliskiej odległości od miejscowości Kamionka, zaledwie 2 km.


Działka o szerokości frontu 28m, oraz powierzchni całkowitej 1400 mkw, to prostokątny, bardzo ustawny, płaski teren.


Dostępne media:


-woda (ponad 100m)

-prąd (ponad 100m)


W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość została oznaczona jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej (symbol 54MN).


Dodatkowe ustalenia planu:


1) lokalizowanie usług nieuciążliwych wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych pod

warunkiem, iż nie będą przekraczały 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lub

będą stanowiły parterową zabudowę towarzyszącą;

2) minimalna powierzchnia działki nowo wydzielanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

wolno stojącej - 1200 m2, przy szerokości frontu min. 18,0 m;

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 30 % powierzchni działki;

4) obowiązuje pozostawienie na działce nie mniej niż 60% powierzchni biologicznie czynnej;

5) wskaźnik intensywności zabudowy ustala się od 0,01 do 0,6;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy dla terenu:


a) 54MN - 12,5 m od zachodniej linii rozgraniczającej terenu;

7) zasady realizacji budynków mieszkalnych:

a) maksymalna wysokość budynków - 9,0 m do kalenicy od poziomu terenu lub do

najwyższego punktu dachu;

b) dachy budynków o nachyleniu połaci do 45º;

c) możliwość podpiwniczenia budynków, posadowienie parteru do 1,0 m powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku;

8) zasady realizacji budynków usługowych, gospodarczych, garażowych lub gospodarczo -

garażowych:

a) maksymalna wysokość budynków - 7,0 m do kalenicy od poziomu terenu lub do

najwyższego punktu dachu;

b) dachy o połaciach nachylonych pod kątem do 45°;

9) dopuszcza się adaptację zrealizowanych budynków w ich istniejącej formie i z obecną funkcją, z możliwością rozbudowy, remontów i zmiany sposobu użytkowania oraz uzupełnienie zainwestowania terenu;

10) rozbudowa budynków istniejących musi odpowiadać parametrom jak dla budynków nowo

projektowanych; w istniejących budynkach o parametrach większych niż dla nowych budynków

dopuszcza się ich utrzymanie jak w stanie istniejącym;

11) w granicach własności należy zagwarantować miejsca postojowe na parkingach lub w

garażach w ilości zaspokajającej potrzeby istniejącego i projektowanego zagospodarowania

nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na lokal mieszkalny oraz na każde 50,0 m2 powierzchni

użytkowej usług;

12) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej;

13) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, których wysokość nie może przekroczyć ustalonej wysokości zabudowy na terenie;

14) dopuszcza się przebieg sieci oraz lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;


Okolica jest bardzo malownicza i spokojna, bogata w tereny zielone. W odległości 4 km znajduje się Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, które może stanowić cel rodzinnych wycieczek rowerowych, towarzyskich spotkań w gronie przyjaciół, czy wszelkich innych aktywności fizycznych, do których niewątpliwie zachęca okolica.


Wspomniana miejscowość - Kamionka położona jest niecałe 2 km od oferowanej działki, dysponuje takimi punktami dostępności publicznej jak: sklep, kościół, salon kosmetyczny, zespół szkół, urząd gminy, oraz wiele innych.


Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura:
Opiekun oferty: Anita Górkiewicz

telefon: 696 617 940

e-mail: anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl


Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,


20-807 Lublin