Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >

REGULAMINI. Definicje

WERSJA ZMODYFIKOWANA ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY O OCHRONIE PRAW KONSUMENTA Z 30 MAJA 2014

Serwis Ogłoszeniowy: m.szybko.pl - mobilna wersja serwisu internetowego Szybko.pl zawierającego ogłoszenia internetowe i umożliwiająca ich zamieszczanie, dostępna pod aktualnym adresem URL: https://m.szybko.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu. Jak również pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją, między innymi: szybkokomercyjne.pl, nieruchomosci-do-wynajecia.pl, nieruchomosci-na-sprzedaz.pl, szybkoplus.pl, abcnieruchomosci.pl)
oraz każdym, który go zastąpi.
Serwis Ogłoszeniowy Szybko.pl w dalszej części regulaminu występuje jako serwis. Serwisy umożliwiają wymianę informacji dotyczących wynajmu, sprzedaży i kupna nieruchomości. Właścicielem serwisów jest Szybko.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000238835, zwana dalej Szybko.pl

Ogłoszenie - pakiet informacji w postaci tekstu oraz plików graficznych wprowadzonych online przez ogłoszeniodawcę, pozwalający osobom zainteresowanym skontaktować się z ogłaszającym

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Szybko.pl i zaakceptowała treść niniejszego regulaminu lub też korzysta z serwisów bez dokonania procedury rejestracji.

Cennik – ustalone przez Szybko.pl opłaty za oferowane usługi.


II. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu ogłoszeniowego Szybko.pl
 2. Określa zasady publikowania ofert na stronach serwisu
 3. Określa zasady działania i dostępu do pozostałych usług oferowanych przez Serwis
 4. Szybko.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność zamieszczanych ogłoszeń. Nie ponosi również odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych ogłoszeń odpowiadają wyłącznie Użytkownicy.
 5. Ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, Szybko.pl odmawia zamieszczenia Ogłoszenia.
 6. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia narusza postanowienia Regulaminu,Szybko.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
 7. Szybko.pl ma także prawo odmówić zamieszczenia Ogłoszenia, jeżeli jego treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z charakterem Serwisu Ogłoszeniowego.
 8. Szybko.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.
 9. Szybko.pl może zamieszczać ogłoszenia we współpracujących z serwisem gazetach, dziennikach a także innych serwisach internetowych lub mediach bez powiadomienia osoby zamieszczającej ogłoszenie. Ogłoszenia publikowane w innych mediach mogą z powodów technicznych odbiegać od tych zamieszczonych w szybko.pl.
 10. Szybko.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ogłoszeń publikowanych na stronach serwisu.
 11. Treść ogłoszeń zamieszczanych w Szybko.pl jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowe i w związku z tym może pojawić się wśród prezentowanych przez nie wyników wyszukiwania.
 12. Jako ceny wynajmu mieszkania jak i stancji nie można podawać ceny w przeliczeniu na jedną osobę. Podajemy cenę za całkowity wynajem jednostki. W przeciwnym wypadku ogłoszenie może zostać usunięte z serwisu.
 13. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń wynajmu pokoi w bazie wynajmu mieszkań. W serwisie znajduje się baza dedykowana ogłoszeniom wynajmu pokoi i stancji. W przypadku wyboru nieprawidłowej bazy ogłoszenie zostanie usunięte.
 14. Niedozwolone jest zamieszczanie w bazach dotyczących wynajmu mieszkań oraz wynajmu stancji, ogłoszeń dotyczących najmu krótkoterminowego. Minimalny okres wynajmu wynosi miesiąc. Oferty najmu krótkoterminowego należy zamieszczać w bazie: obiekty na wynajem na wakacje.
 15. Niedozwolone jest zamieszczanie ofert sprzedaży garaży lub zamiany mieszkań w bazie sprzedaży mieszkań. Ogłoszenia te będą usuwane. Serwis nie dopuszcza zamieszczania ogłoszeń wynajmu mieszkań bądź stancji w zamian za usługi typu sprzątanie, dokonywanie zakupów, opieka itp.
 16. Niedopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń, w którejkolwiek bazie, z ceną znacznie niższą od realnej wartości obiektu na sprzedaż bądź na wynajem. Ogłoszenia takie będą usuwane automatycznie bez konsultacji z ogłoszeniodawcą.
 17. Zabrania się ogłaszania obiektów na sprzedaż w bazach dotyczących wynajmu i odwrotnie.
 18. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń typu kupię mieszkanie bądź szukam mieszkania do wynajęcia w bazach ogłoszeniach wynajmu, sprzedaży, stancji.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne (to jest: osoby, które mają ukończone 18 lat).
 3. Szybko.pl ma charakter otwarty - podawane przez Użytkowników informacje, w szczególności treści zawarte w ogłoszeniu, np.: telefon kontaktowy, są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej www.szybko.pl i innych serwisach należących do Szybko.pl
 4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Szybko.pl, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Szybko.pl niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika.

IV. Rejestracja

 1. Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z Szybko.pl dokonywana jest po podani imienia i/lub nazwiska, adresu e-mail, hasła i opcjonalnie (dobrowolnie) innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu nazwy (firmy, spółki), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z Szybko.pl, adresu e-mail i hasła oraz opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Akceptując swoje dane w procesie rejestracji poprzez kliknięcie klawisza "zarejestruj" przyszły Użytkownik potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz stwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu
 4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane, określone w artykule IV punkt.1 i IV punkt. 2, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w IV punkt 1 i IV punkt 2 w trakcie korzystania z usług Szybko.pl.
 5. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Szybko.pl w celach statystycznych i marketingowych. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
 6. Użytkownik, w momencie przekazania do systemu serwisu Szybko.pl adresu e-maili (na przykład w celu uzyskania informacji o najnowszych ofertach) wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Szybko.pl w celach statystycznych i marketingowych, jak również na przekazywanie przez kontrahentów Szybko.pl informacji na jakie użytkownik wyraził zapotrzebowanie. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
 7. Informacje podane w formularzu rejestracyjnym są przez Szybko.pl wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do potrzeb i zainteresowań Użytkowników.
 8. Użytkownik ma możliwość dostępu i dokonania zmian swoich danych osobowych poprzez oprogramowanie szybkoPlus lub kontaktując się z przedstawicielami serwisu pod adresem info@szybko.pl.
 9. Konto, które powstaje w procesie rejestracji lub zamieszczania ogłoszenia ma charakter bezterminowy. Jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto i tym samym swoje dane poprzez przesłanie swojego oświadczenia na adres info@szybko.pl.
 10. Administratorem danych osobowych jest Szybko.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jeżewskiego 5D/58 02-796 Warszawa.
 11. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym osobom.
 12. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które służą zamieszczaniu tego samego ogłoszenia wielokrotnie lub w jakikolwiek inny sposób są wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

V. Usunięcie Użytkownika

 1. Szybko.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dokonuje spammingu, reklamy konkurencyjnych serwisów oraz używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 2. Szybko.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Szybko.pl.
 3. Szybko.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w stosunku do Szybko.pl (brak terminowych płatności za świadczone usługi).
 4. Osoba używająca zawieszonego konta lub osoba lub usunięta z serwisu, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Szybko.pl.

VI. Zasady zamieszczania ogłoszeń

 1. Zamieszczanie ogłoszeń jest możliwe poprzez funkcję "Zamieść ogłoszenia" dostępną na stronie głównej oraz w menu głównym, na każdej witrynie serwisu www.Szybko.pl.
 2. Zamieszczanie ogłoszeń w witrynie Szybko.pl jest płatne. Dodanie ogłoszenia wiąże się z opłatą uzależnioną od wybranego rodzaju publikacji. Ceny publikacji są wskazane w trakcie procesu dodawania ogłoszenia.
 3. Zamieszczanie ogłoszenia odbywa się w następujący sposób:
  • Wybór odpowiedniego działu i podrubryki działu, w którym chcemy umieścić ogłoszenie.
  • Wypełnienie formularza ogłoszenia
  • Akceptacja treści ogłoszenia
  W zależności od statusu Użytkownika zamieszczającego ogłoszenie w serwisie, Szybko.pl ustala zasady dostępu do formularza zamieszczania i edytowania ogłoszeń.
 4. Automatyczny eksport ogłoszeń z oprogramowania SZYBKOPLUS.PL do serwisu (oprogramowanie dla agencji nieruchomości i deweloperów).
 5. Przekazywanie ogłoszeń przy pomocy pliku – usługa SzybkoImport.pl.
 6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie tego samego ogłoszenia wielokrotnie. Powielone ogłoszenia zostaną usunięte.
 7. Treść ogłoszeń zamieszczonych w serwisie www.Szybko.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zamieszczone w ogłoszeniach, w ramach serwisu www.Szybko.pl, są reklamą określonej nieruchomości. Szybko.pl nie odpowiada za zgodność informacji zawartych w ogłoszeniu ze stanem faktycznym, za kompleksowość i dokładność tych ogłoszeń czy też dodatkowych informacji i linków zawartych w ogłoszeniach. Za treść ogłoszenia odpowiada Użytkownik, który je zamieścił.
 8. Użytkownik serwisu zamieszczając ogłoszenie oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w ogłoszeniach oraz, że wykorzystanie materiałów nie narusza praw osób trzecich.
 9. Szybko.pl Sp. z o.o. ma prawo dokonać zmian cennika świadczonych usług, o czym poinformuje Użytkowników i Kontrahentów drogą elektroniczną: na stronie głównej www.Szybko.pl lub pocztą elektroniczną.

VII. Wyróżnienie ogłoszeń

Przedmiotem niniejszej regulacji jest ustalenie zasad i warunków uzyskiwania przez Użytkowników dostępu do usługi wyróżniania ogłoszeń w serwisiewww.Szybko.pl pod warunkiem wcześniejszego dokonania płatności.

 1. OGŁOSZENIE PREMIUM polega na:
 • Umieszczeniu ogłoszenia w wyodrębnionej sekcji ogłoszeń PREMIUM, będącej zawsze pierwszą sekcją wśród wyników wyszukiwania w okresie 7 pierwszych dni
 • Możliwości zamieszczenia 16 zdjęć w ogłoszeniu
 • Wyróżnieniu = pogrubieniu nagłówka ogłoszenia SUPER SUPER PREMIUM
 • Możliwości stworzenia prezentacji multimedialnej
  1. Ogłoszenie PREMIUM może zostać zamieszczone w bazach:
  • rynek wtórny - sprzedaż mieszkań, domów
  • rynek pierwotny - sprzedaż mieszkań, domów
  • sprzedaż działek
  • wynajem mieszkań, domów
  • wynajem pokoi i stancji.
  • sprzedaż lokali komercyjnych
  1. OGŁOSZENIE SUPER PREMIUM podlega zasadom umieszczania ogłoszenia PREMIUM z tą różnicą, że dodatkowo:
  • ogłoszenie SUPER PREMIUM zostaje wyróżnione przez cały okres prezentacji
  1. OGŁOSZENIE SUPER PRESTIŻ podlega zasadom umieszkania ogłoszenia PREMIUM z tą różnicą, że dodatkowo:
  • ogłoszenie PRESTIŻ zostaje wyróżnione przez cały okres prezentacji
  • ogłoszenie PRESTIŻ zostaje podbite na liście ogłoszeń 3 razy w ciągu okresu prezentacji, tj. co 10 dni
  1. Rodzaj ogłoszenia PREMIUM, SUPER PREMIUM, PRESTIŻ:
  • można wybrać w trakcie jego zamieszczania.
  • Dla ogłoszenia już zamieszczonego w serwisie www.szybko.pl także można wykupić opcję SUPER PREMIUM I PRESTIŻ. Należy wejść do oprogramowania szybkoPLUS, wybrać odpowiednią bazę, a następnie wybrać na liście ogłoszeń, pod konkretnym ogłoszeniem opcję Premium
  Podstawowe opłaty za wyróżnianie ogłoszeń znajdują się w Cenniku. Szybko.pl ma możliwość różnicowania opłat. Informacja o ofertach specjalnych jest zamieszczana w serwisie w zakładkach „oferta dla agencji” i „oferta dla deweloperów” oraz jest dostępna u sprzedawców.

  VIII. Usługa „Odświeżanie ogłoszeń” – podbijanie na pierwsze miejsca w wynikach wyszukiwania. Dostępna wraz z usługą szybkoImport.


  IX. CENY.szybko.pl - podstawowe informacje na temat usługi

  1. Serwis CENY.szybko.pl jest usługą płatną.
  2. Rozliczenie transakcji zakupu wyceny dokonywane jest kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzanym za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  3. Przedstawione wyniki powstają na bazie cen pochodzących z ofert zamieszczonych w serwisach Platformy Szybko.pl
  4. W procesie powstawania średnich cen ofertowych eliminowane są wartości skrajne.
  5. Ceny Szybko.pl mają charakter informacjyny. Szybko.pl Sp. z o.o nie bierze odpowiedzialności za Państwa decyzje podjęte na podstawie danych Szybko.pl.
  6. Wyłączenie odpowiedzialności: wykonana wycena opiera się na wiarygodnych danych i bierze pod uwagę wszechstronne parametry opisujące nieruchomość. Gwarantuje to uzyskanie profesjonalnego i precyzyjnego oszacowania wartości nieruchomości, która nie stanowi jednak operatu szacunkowego w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Szybko.pl Sp. z o.o. nie odpowiada za decyzje podjęte na podstawie powyższej wyceny.
  7. Składając Zamówienie, Klient może zgłosić żądanie otrzymania faktury VAT. Zgłoszenia należy dokonać, wysyłając e-mail na adres: info@szybko.pl

  X. Dostępne formy i zasady płatności

  1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  2. Przelew na konto Szybko.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Jeżewskiego 5D/58 02-796 Warszawa NIP: 951-215-60-46, e-mail: info@szybko.pl
  3. SMS Premium i SMS MiniPremium
  4. Punkty Szybko.pl, wykupione przez system Dotpay. Punkty Szybko.pl – jest to usługa przedpłaconą, umożliwiająca uruchomienie różnego rodzaju usług oferowanych przez Szybko.pl. Usługa przedpłacona zakłada dokonanie płatności przed uruchomieniem i dostarczeniem faktycznej usługi. Realizacja płatności umożliwia więc rozpoczęcie jej świadczenia – przyznanie Punktów Szybko.pl.
  5. Każdy użytkownik, który dokona płatności może uzyskać fakturę, która potwierdzi zakup usługi. Warunkiem uzyskania faktury jest uzupełnienie danych poprzez formularz „szybkoPLUS/Płatności”, najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu dokonania opłaty.

  XI. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać Szybko.pl niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej info@szybko.pl.
  2. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Szybko.pl uzgodni z Użytkownikiem formę rekompensaty. W każdym wypadku wartość rekompensaty nie będzie wyższa niż opłata, jaką wniósł Użytkownik.

  XII. Postanowienia Końcowe

  1. Szybko.pl zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazana, podana zostanie na stronie głównej serwisu Szybko.pl.
  2. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta Użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu SZYBKO.PL należą do Szybko.pl Sp. z o.o.
  3. Szybko.pl ma prawo do redystrybucji treści ogłoszeń zamieszczanych w serwisie. Może również wykorzystać zawartość w celach marketingowych i Public Relations.
  4. Adresy stron www. (domen), wykupowane przez Szybko.pl Sp. z o.o. i udostępniane Klientom w ramach oferowanych usług (Megastarter, Starter, Megaimport, Business Web) pozostają własnością Szybko.pl Sp. z o.o.. Klienci otrzymują domeny w użytkowanie.
  5. Rezygnacji z usług świadczonych przez Szybko.pl Sp. z o.o. należy dokonać pisemnie. Na odpowiednim formularzu rezygnacji który jest dostępny w biurze obsługi klienta Szybko.pl Sp. z o.o. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres pocztowy: ul. Jeżewskiego 5D/58, 02-796 Warszawa lub jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail: info@szybko.pl. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym przesłana została rezygnacja, chyba że ustalone zostały inne warunki współpracy. Wypowiedzenie współpracy oznacza rezygnację ze wszystkich usług świadczonych przez Szybko.pl.
  6. Szybko.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania.
  7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez SZYBKO.PL na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.
  8. Regulamin jest dostępny na stronie www.szybko.pl
  9. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w serwisie.
  10. Jeżeli zauważysz na naszym serwisie ogłoszenie z Twoimi danymi teleadresowymi, którego nie jesteś autorem, napisz do nas info@szybko.pl. Fałszywe ogłoszenie zostanie usunięte.
  Strona główna