Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >
316 000 PLN (316 000 zł/m2)
Miłowice (Opolskie, gm. Biała)
Archiwalna - Działka na sprzedaż
  • Oferta Archiwalna:
    Prudnik, dnia 08.11.2023 r.MG-V.6840.7.2023 i in.OGŁOSZENIE O PRZETARGACHBurmistrz Prudnika działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z...
Oferta Archiwalna:
Prudnik, dnia 08.11.2023 r.

MG-V.6840.7.2023 i in.


OGŁOSZENIE O PRZETARGACH


Burmistrz Prudnika działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) ogłasza, że w dniu 13 grudnia 2023 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki nr 3 pokój nr 117 odbędą się przetargi ustne nieograniczone ogłoszone w celu zbycia niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Prudnik.PRZETARGI PO RAZ PIERWSZY

Położenie i oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

1. Księga wieczysta Kw Nr OP1P/00005279/7 – nieruchomość położona w Miłowicach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 2 - obręb Miłowice – jako działka nr 99 (B), powierzchnia nieruchomości 0,9093 ha – właściciel Gmina Prudnik.

Nieruchomość zabudowana położona w Miłowicach, w sąsiedztwie terenów siedliskowych i gruntów rolnych.
Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej, przez działkę przebiega sieć wodociągowa, natomiast sieć elektryczna znajduje się w bliskości.

Na działce znajduje się wolnostojący budynek mieszkalny i towarzyszący mu budynek gospodarczy – oba w złym stanie technicznym, wymagającym rozbiórki. Z uwagi na zły stan techniczny budynki nie przedstawiają wartości.

Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała działka nr 99, obręb Miłowice jest oznaczona symbolem:

„RM” – „obszary zabudowy zagrodowej (…)”.

Gmina Prudnik nie ustala terminu zagospodarowania i nie zastrzega prawa odkupu w/w nieruchomości.

Sposób zbycia – sprzedaż

Cena wywoławcza – 316.000,00 zł sprzedaż zwolniona z podatku VAT

Wysokość wadium – 31.600,00 zł2. Księga wieczysta Kw Nr OP1P/00003126/6 właściciel Gmina Prudnik, działka położona w Czyżowicach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 4 – obręb Czyżowice – jako działka nr 449/2,
o powierzchni 0,2350 ha, RIIIb.

Nieruchomość rolnicza niezabudowana położona w Czyżowicach w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz gruntów rolnych. Stan zagospodarowania – działka niezabudowana, kształtu regularnego, użytkowana rolniczo. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa. Dojazd do nieruchomości dobry – drogą nieurządzoną, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania

Teren działki nr 449/2, mapa nr 4, obręb Czyżowice nie jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym jako R – obszary gruntów rolnych, w tym gruntów objętych ochroną oraz RM – obszary o funkcji mieszkaniowej mieszanej zagrodowej i jednorodzinnej – w części poniżej 10% powierzchni działki.

Gmina Prudnik nie ustala terminu zagospodarowania i nie zastrzega prawa odkupu w/w nieruchomości.

Sposób zbycia – sprzedaż

Cena wywoławcza – 20.600,00 zł sprzedaż zwolniona z podatku VAT

Wysokość wadium – 2.060,00 zł3. Księga wieczysta Kw Nr OP1P/00009191/4 – nieruchomość położona w Prudniku w rejonie ulicy Walerii Nabzdyk, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 6 - obręb Prudnik – jako działki nr 2159/156 i 2201/2168 (RIIIa),
łączna powierzchnia nieruchomości -
0,0882 ha – właściciel Gmina Prudnik.

Nieruchomość niezabudowana położona w strefie peryferyjnej miasta Prudnik, w sąsiedztwie terenów istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej. Sieć pełnego uzbrojenia terenu w e.e., wod., kan., gaz znajduje się w bliskości, dojazd do nieruchomości z drogi nieurządzonej.

Stan zagospodarowania nieruchomości korzystny, działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg regularny, wielkość normatywna.

Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu. Działka wymaga wyłączenia z produkcji rolnej.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika teren działek nr 2159/156 i 2201/2168 jest ujęty na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: „3MN” – „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (…)”

Gmina Prudnik nie ustala terminu zagospodarowania i nie zastrzega prawa odkupu w/w nieruchomości.

Sposób zbycia – sprzedaż

Cena wywoławcza – 122.000,00 zł brutto – w tym 23% VAT

Wysokość wadium – 12.200,00 zł4. Księga wieczysta Kw Nr OP1P/00009191/4 - nieruchomość położona w Prudniku w rejonie ulicy Walerii Nabzdyk, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 6 - obręb Prudnik – jako działka nr 2200/2168 (Bp, RIIIa), powierzchnia nieruchomości - 0,0873 ha – właściciel Gmina Prudnik.

Nieruchomość niezabudowana położona w strefie peryferyjnej miasta Prudnik, w sąsiedztwie terenów istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej. Sieć pełnego uzbrojenia terenu w e.e., wod., kan., gaz znajduje się w bliskości, dojazd do nieruchomości z drogi nieurządzonej.

Stan zagospodarowania nieruchomości korzystny, działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg regularny, wielkość normatywna.

Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu. Działka wymaga wyłączenia z produkcji rolnej.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika teren działki nr 2200/2168 jest ujęty na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: „3MN” – „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (…)”.

Gmina Prudnik nie ustala terminu zagospodarowania i nie zastrzega prawa odkupu w/w nieruchomości.

Sposób zbycia – sprzedaż

Cena wywoławcza – 121.000,00 zł brutto – w tym 23% VAT

Wysokość wadium – 12.100,00 zł5. Księga wieczysta Kw Nr OP1P/00009191/4 – nieruchomość położona w Prudniku w rejonie ulicy Walerii Nabzdyk, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 6 - obręb Prudnik – jako działka nr 2188/2168 (Bp, RIIIa), powierzchnia nieruchomości - 0,1098 ha – właściciel Gmina Prudnik.

Nieruchomość niezabudowana położona w strefie peryferyjnej miasta Prudnik, w sąsiedztwie terenów istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej. Sieć pełnego uzbrojenia terenu w e.e., wod., kan., gaz znajduje się w bliskości, dojazd do nieruchomości z drogi nieurządzonej.

Stan zagospodarowania nieruchomości korzystny, działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg regularny, wielkość normatywna.

Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu. Działka wymaga wyłączenia z produkcji rolnej.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika teren działki nr 2188/2168 jest ujęty na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: „2MN” – „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (…)”.

Gmina Prudnik nie ustala terminu zagospodarowania i nie zastrzega prawa odkupu w/w nieruchomości.

Sposób zbycia – sprzedaż

Cena wywoławcza – 142.000,00 zł brutto – w tym 23% VAT

Wysokość wadium – 14.200,00 zł6. Księga wieczysta Kw Nr OP1P/00009191/4 – nieruchomość położona
w Prudniku w rejonie ulicy Walerii Nabzdyk, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 6 - obręb Prudnik – jako działka nr 2189/2168 (Bp, RIIIa), powierzchnia nieruchomości - 0,1065 ha – właściciel Gmina Prudnik.

Nieruchomość niezabudowana położona w strefie peryferyjnej miasta Prudnik, w sąsiedztwie terenów istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej. Sieć pełnego uzbrojenia terenu w e.e., wod., kan., gaz znajduje się w bliskości, dojazd do nieruchomości z drogi nieurządzonej.

Stan zagospodarowania nieruchomości korzystny, działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg regularny, wielkość normatywna.

Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu. Działka wymaga wyłączenia z produkcji rolnej.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika teren działki nr 2188/2168 jest ujęty na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: „2MN” – „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (…)”.

Gmina Prudnik nie ustala terminu zagospodarowania i nie zastrzega prawa odkupu w/w nieruchomości.

Sposób zbycia – sprzedaż

Cena wywoławcza – 138.000,00 zł brutto – w tym 23% VAT

Wysokość wadium – 13.800,00 zł7. Księga wieczysta
Kw Nr OP1P/000030739/4 – nieruchomość położona w Prudniku przy ul. Batorego 26, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 11 - obręb Prudnik –numerem 1468/108 o pow. 0,0169 ha – właściciel Gmina Prudnik.


Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowym położona w Prudniku przy ul. Batorego 26 o pow. użytkowej 118,58 m2. Działka usytuowana jest w centralnej części miasta, sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z lokalami użytkowymi na poziomie parteru. Działka kształtu regularnego, uzbrojona w przyłącze energetyczne n/n, wodę oraz kanalizację. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony w zabudowie zwartej z 1967 r. Fundamenty – ławy kamienne; ściany piwnic, ściany nośne zewnętrzne i wewnętrze – murowane z cegły pełnej; ścianki działowe – murowane z cegły dziurawki; stropy drewniane; schody – drewniane; dach – dwuspadowy z więźbą drewnianą kryty dachówką ceramiczną; stolarka – okna drewniane i z PCV; drzwi – drewniane; posadzki – deski, terakota; tynki wewnętrzne i zewnętrzne – gładkie cem. – wap. Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna. Na parterze budynku znajduje się lokal użytkowy złożony z sali sprzedaży, łazienki, łazienki z wc, biura, przedsionka oraz wiatrołapu o łącznej pow. 50,52 m2. Na I piętrze budynku znajdują się dwa lokale mieszkalne: lokal mieszkalny nr 1 złożony z pokoju oraz kuchni o pow. użytkowej 34,58 m2 oraz lokal mieszkalny nr 2 złożony z pokoju oraz kuchni o pow. użytkowej 33,48 m2. Budynek w złym stanie technicznym. Funkcjonalność i standard wykończenia są niskie.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Strona nabywająca będzie zobowiązana do ustanowienia nieodpłatnej służebności przechodu w pasie gruntu o pow. 0,0053 ha na działce nr 1468/108 na rzecz każdoczesnych właścicieli sąsiedniej nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 766/109 i 764/200, objętej księgą wieczystą Nr OP1P/00025856/2 oraz do ustanowienia nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu celem dostępu do budynków usytuowanych na działce nr 1469/108, objętej księgą wieczystą nr OP1P/00064295/6 sąsiadujących z działką 1468/108 w przypadku konserwacji lub remontu tych budynków albo wykonania innych prac dla każdoczesnego właściciela działki 1469/108. Służebność zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony.

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika teren działki nr 1468/108 – mapa 11 – obręb Prudnik określony jest symbolem „A96MW,U”:

- „MW” – tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej (…);

- „U” – tereny obiektów i urządzeń usługowych o wielokierunkowej możliwości inwestycyjnej (…).

Gmina Prudnik nie ustala terminu zagospodarowania i nie zastrzega prawa odkupu w/w nieruchomości.

Sposób zbycia – sprzedaż

Cena wywoławcza – 216.000,00 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT

Wysokość wadium – 21.600,00 złPRZETARG PO RAZ TRZECI

Położenie i oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

1. Księga wieczysta Kw

Nr OP1P/00045560/6 - działka nr 328/1, mapa nr 4 – obręb Mieszkowice,
o powierzchni 0,0200 ha (Bi),

2. Księga wieczysta Kw
Nr OP1P/00003081/8 - działka nr 328/2, mapa nr 4 – obręb Mieszkowice,
o powierzchni 0,2600 ha (Bi),

Łączna powierzchnia nieruchomości 0,2800 ha, własność - Gmina Prudnik.

Nieruchomość zabudowana, położona w Mieszkowicach, w terenie zabudowanym, z dogodnym dojazdem z utwardzonej drogi wiejskiej. Nieruchomość uzbrojona w wodę.

Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia do sieci uzbrojenia terenu.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Budynek mieszkalny wybudowany przed 1939 r. dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, stropy drewniane, schody drewniane, dach konstrukcji drewnianej kryty eternitem, instalacja odwodnieniowa z blachy ocynkowanej, elewacja – tynk cementowo-wapienny. Elementy wykończenia budynku stanowią: stolarka okienno-drzwiowa drewniana, podłogi deski, tynk wewnętrzny cementowo-wapienny, brak instalacji.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 309,62 m2 w tym 7 pomieszczeń na parterze i 3 pomieszczenia na piętrze.

Stan techniczny budynku – konstrukcja budynku (mury, stropy, dach) spękana i zawilgocona, elementy wykończeniowe budynku (stolarka, okładziny ścian i posadzek) - z ubytkami - zużyte technicznie. Przebywanie osób nieuprawnionych w budynku grozi wypadkiem. Stan techniczny budynku ocenia się jako zły. Budynek kwalifikuje się do rozbiórki. Starosta Prudnicki wydał decyzję zatwierdzającą projekt rozbiórki i udzielił pozwolenia na rozbiórkę budynku.

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik, teren położony w Mieszkowicach nr 28, oznaczony jako działki nr 328/1 i 328/2, mapa 5, obręb Mieszkowice jest ujęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „13RM”:

„13RM – Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolami (…), 13RM, (…), dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa zagrodowa;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa usługowa,

b) zieleń urządzona;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu),

b) dopuszcza się lokalizowanie usług w lokalach użytkowych budynku mieszkalnego,w pomieszczeniach dobudowanych lub w wolnostojących budynkach usługowych,

c) zakazuje się lokalizowania w granicach działek obiektów hodowlanych o obsadzie większej niż 39 Dużych Jednostek Przeliczeniowych (DJP),

d) dopuszcza się lokalizację wolnostojących garaży i budynków gospodarczych;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) układ zabudowy – wolnostojąca lub bliźniacza,

b) parametry budynków:

- liczba kondygnacji nadziemnych części budynków– maksymalnie 3 kondygnacje, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego,

- wysokość budynków – maksymalnie 12 m do kalenicy,

- rodzaj dachu – dwuspadowy, o symetrycznym układzie połaci dachowych,

- rodzaj pokrycia dachu – dachówka ceramiczna, dachówka cementowa lub materiał o fakturze dachówko podobnej, w kolorach czerwieni, brązu lub grafitu,

- kąt nachylenia połaci dachowych: pomiędzy 300 a 450,

- dla budynków o maksymalnej wysokości 3,6 m dopuszcza się dachy o kącie nachylenia połaci dachowych do 220,

c) parametry działki:

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%,

- intensywność zabudowy od 0,01 do 1,5,

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40%,

- minimalna powierzchnia działki dla zabudowy zagrodowej - 2000 m2,

- minimalna powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej – 800 m2.”

(…)

Szczegółowe informacje dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego dostępne są do wglądu w Wydziale Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Prudniku.

Gmina Prudnik nie zastrzega prawa odkupu oraz nie ustala terminu zagospodarowania w/w nieruchomości.

Sposób zbycia – sprzedaż

Cena wywoławcza – 39.100,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

Wysokość wadium – 3.910,00 zł

Przetarg po raz I odbył się 6 lipca 2023 r.

Przetarg po raz II odbył się 4 października 2023 r.PRZETARG PO RAZ CZWARTY

Położenie i oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania.Księga wieczysta

Nr OP1P/00041820/9

Lokal mieszkalny nr 10 usytuowany w budynku położonym w Prudniku przy ul. Klasztornej 8, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 11, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 1500/193 o pow. 0,0217 haLokal mieszkalny nr 10 położony na poddaszu (III piętrze) budynku przy ul. Klasztornej 8 w Prudniku, złożony z dwóch pokoi oraz kuchni o pow. użytkowej 48,85 m2. Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 5,75 m2 oraz 3,50 m2. Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 58,10 m2.

Funkcjonalność lokalu mała (pomieszczenia przechodnie, brak łazienki i przedpokoju, Wc – wspólne na korytarzu). Stolarka okienna PCW, podłogi – płyta pilśniowa, deski, wykładzina rulonowa z tworzyw szt., okładziny ścian –tynk cem. wap., tapeta. Wyposażenie lokalu w instalacje: elektryczną, wodną, (kanalizacja na korytarzu) ogrzewanie – 2 trzony kuchenne.

Lokal wolny od obciążeń i zobowiązań.Nabywca nieruchomości ma obowiązek korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem – jako lokal mieszkalny.

Sposób zbycia - sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału 10/100 części w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie.

Cena wywoławcza brutto – 43.800,00 zł /sprzedaż zwolniona z podatku Vat/

Wysokość wadium – 4.380,00 zł

Pierwszy przetarg odbył się 29 marca 2023 r.

Drugi przetarg odbył się 20 czerwca 2023 r.

Trzeci przetarg odbył się 18 października 2023 r.Nieruchomości sprzedawane będą zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej, wydanymi przez Starostę Prudnickiego, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Prudnik z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzajów użytków lub ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w w/w dokumentach. Ponadto okazanie punktów granicznych może nastąpić na wniosek i wyłączny koszt nabywcy.

Szczegółowe zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości są dostępne do wglądu w Wydziale Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3.

W przetargach mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa.

Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy. W przypadku wpłaty wadium przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy (małżonka).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 6 grudnia 2023 roku, z określeniem oznaczenia nieruchomości i kwoty wadium. Wadium należy wpłacić przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Prudnik Nr 46 8905 0000 2001 0000 0215 0108 Bank Spółdzielczy w Prudniku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Prudnik. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem trzech dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg będzie ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu wymaganej należności na rachunek Gminy Prudnik. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Prudnika może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i koszty sądowe poniesie nabywca.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Prudniku ul. Kościuszki nr 3, pokój nr 20, tel. 77 406 62 52.

Burmistrz Prudnika zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.BURMISTRZ

Grzegorz ZawiślakEM

Kontakt:
Urząd Miasta Prudnik
tel: 77 406 62 52
um@prudnik.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Zobacz także inne ogłoszenia: